Odder Vandvaerk Logo

Information om gravearbejde

Information om gravearbejde i området omkring Frederikshaldvej, Frederikshaldparken og Vennelundsvej.

Odder Vandværk etablerer ny ringledning fra Vennelundsvej til Frederikshaldvej, for at forbedre forsyningssikkerheden af drikkevandet.

Arbejdet og tilsyn udføres af entreprenørfirmaet Arkil. Arbejdet påbegyndes tirsdag den 23. april 2019 og forventes afsluttet inden udgangen af maj måned.

Formanden fra Arkil, Rasmus Kofoed kan kontaktes på telefonnr. 40 40 73 42, ved eventuelle spørgsmål.

Vi bestræber os selvfølgelig på at udføre gravearbejdet, så det giver mindst mulig gene for adgangsforhold og trafikale forhold.

Dog vil vejen imellem Vennelundsvej mod Frederikshaldvej/Frederikshaldparken i dele af perioden være lukket.

Der henvises til informationsstander, der opsættes i området, som løbende opdateres.

Med venlig hilsen

Odder Vandværk