Okt _0622

Vand - Årsopgørelsen 2018

Årsopgørelsen 2018 og budget 2019 udsendes til alle ultimo december 2018.

Er du PBS-kunde finder du årsopgørelse og budget som vedhæftet bilag til PBS opkrævningen/udbetalingen den 10. januar 2019 i din netbank. Ultimo december kan alle se både årsopgørelse 2018 og budget 2019 i eForsyningen - link til login klik her

Vi vil gerne opfordre dig til jævnligt at aflæse vandmåleren og holde øje med vandforbruget. Husk at tjekke det afregnede antal m3 på denne årsopgørelse til dit vandur på adressen! Årsaflæsning er fortaget omkring den 31/10-2018.

Til orientering vil der – af tekniske årsager – ikke blive udarbejdet flytteregnskaber i Odder Vandværk i perioden 13/12-2018 - 11/1-2019