Firmaprofil

Odder Varmeværk startede sin tilværelse i 1957 med forsyning til 250 andelshavere. I dag er der tilsluttet ca. 3.400 andelshavere. Tilgangen igennem årene har været forholdsvis jævn, dog med en noget stærkere stigningstakt i de senere år.

I perioden frem til 1988 blev der anvendt fuelolie til fremstilling af fjernvarmen i Odder. Først derefter blev den primære energikilde kraftvarme fra Studstrupværket nord for Århus.

I 1990 fandt der en udflytning sted fra midtbyen til industriområdet i Odder nord, hvor der på Skovdalsvej blev bygget nyt produktionsanlæg og administrationsbygning. Administrationsbygningen blev i 2006 udvidet i forbindelse med dannelsen af Odder Forsyningsselskab og sammenflytningen med Odder Vandværk, ligesom der er opført garageanlæg m.v.