Årsaflæsning af vand

30. september 2019

Årsaflæsning af vandmålere i 2019

I lighed med tidligere år skal alle Odder Vandværks vandmålere aflæses i oktober måned. Odder Vandværk aflæser alle elektroniske vandmålere samt vandmålere, der er tilsluttet vores aflæsningsnetværk. Så hvis du ikke modtager et selvaflæsningskort, betyder det, at Odder Forsyningsselskabs personale foretager aflæsningen af din vandmåler.

For dig der IKKE modtager et selvaflæsningskort – er det en god idé løbende at holde øje med vandforbruget og særligt i oktober er det vigtigt, at du aflæser måleren, da vores aflæsning danner grundlag for årsopgørelsen.

For dig der MODTAGER et selvaflæsningskort – er det vigtigt at indberette måleraflæsningen til os. Via vores eForsyning’s app kan du nemt og enkelt indberette dit aflæsningstal. Dit forbrugernummer og webpinkode finder du på selvaflæsningskortet, som udsendes primo oktober.
Klik her for at åbne eForsyning. 
Sådan indberetter du på en PC eller tablet - se her.
Sådan indberetter du på en mobiltelefon - se her.

Årsopgørelse 2019 og budget 2020 udsendes til alle ultimo december 2019. Er du PBS-kunde ligger de i din netbank.


Med venlig hilsen

Odder Vandværk a.m.b.a.