Årsaflæsning af vandmålere

29. september 2020

I lighed med tidligere år skal Odder Vandværks vandmålere aflæses ultimo oktober måned. Over en årrække har Odder Vandværk udskiftet alle vandmålere, således de nu er elektroniske og aflæsningen sker automatisk. Derfor er der ikke længere nogen, der modtager selvaflæsningskort.

Har du lyst til at følge dit vandforbrug, kan du gøre det på her på siden, ved at logge på eForsyningen – HER.  

For at logge ind på eForsyningen skal du bruge dit forbrugernummer og pinkode, som du finder på tidligere årsopgørelser eller seneste aconto opkrævning. Er du tilknyttet Betalingsservice, kan du finde oplysningerne på din betalingsoversigt.

Årsopgørelse for 2020 og budget for 2021 udsendes fra Odder Vandværk i slutning af december 2020 med forfald den 11. januar 2021.