Årsopgørelse fra Odder Vandværk

17. december 2020

Vand - Årsopgørelsen 2020

 

Årsopgørelsen 2020 og budget 2021 udsendes til alle.

Er du PBS-kunde finder du årsopgørelse og budget som vedhæftet bilag til PBS opkrævningen/udbetalingen den 11. januar 2021 i din netbank. Ultimo december kan alle se både årsopgørelse 2020 og budget 2021 i eForsyningen.

Vi vil gerne opfordre dig til jævnligt at aflæse vandmåleren og holde øje med vandforbruget. Husk at tjekke det afregnede antal m³ på denne årsopgørelse med dit vandur på adressen. Årsaflæsningen er fortaget omkring den 31/10-2020.

Til orientering vil der – af tekniske årsager – ikke blive udarbejdet flytteregnskaber i Odder Vandværk i perioden 13/12-2020 - 12/1-2021