Direktør Jim Friis, Odder Forsyningsselskab.

29. april 2019

Det var med stor sorg, at vi fredag den 26. april 2019 modtog meddelelsen om, at direktør Jim Friis er sovet ind efter længere tids sygdom.

Jim Friis blev ansat i vand- og varmeværket den 1. februar 2017 og vil blive husket som en velanset og dygtig direktør. Jim har i løbet af de godt 2 år sat sine tydelige spor og sat gang i mange projekter.
Nogle af de ord, der betegnede Jim, er kreativitet, innovation, ordholdenhed, handlekraft og et aldrig svigtende humør.
Vi vil også huske Jim Friis for hans store indsigt i branchen, for hans store viden og hans store arbejde.

Vores tanker går til familien i denne svære tid.
Ære været Jim Friis’ minde.

På Odder Forsyningsselskabs vegne
Henrik Sørensen