Er der fremtid i en gasmotor på et decentralt kraftvarmeværk?

27. oktober 2020

Odder Varmeværk fusionerede tidligere på året med Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk. Med fusionen har Odder Varmeværk overtaget en nyere 3MW gasmotor, der både producerer varme og elektricitet.

Med tiden er der sket store ændringer i rammevilkårene for de decentrale kraftvarmeværker i Danmark, hvilket har betydet at elproduktionen for mange værker, er blevet en sekundær opgave.

Det er ikke mange timer om året at vores gasmotor leverer elektricitet, men når den kører, er det fordi samfundet efterspørger elektriciteten.

De faste omkostninger til gasmotoren, er de samme om motoren kører få eller mange timer. Derfor er det naturligt at spørge sig selv om motoren fortsat skal være driftsklar, skrottes, eller noget helt tredje. Der er mange faktorer der spiller ind, før en endelig beslutning kan tages.

Som led i beslutningsprocessen har Odder Varmeværk indgået et samarbejde med en gruppe maskinmesterstuderende fra Aarhus Maskinmesterskole. De maskinmesterstuderende skal bruge projektet som deres 6. semester afslutningsprojekt og Odder Varmeværk får større klarhed om fremtidsscenarierne for motoren.

…. og dermed værkets fremtidige status som kraftvarmeværk.