Nye varmepumper

25. august 2020

Odder Varmeværk er i gang med etablering af en stor varmepumpe som samlet set vil reducere CO₂ udledningen med ca. 29.000 Tons over 20 år. Fjernvarmen vil fra årsskiftet blive produceret på de nye varmepumper, og leveres via det eksisterende fjernvarmenet til kunderne i det tidligere GØF-område.

Den opmærksomme har sikkert bemærket, at der er en del aktivitet på adressen Persievej 5 der tidligere husede Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a. I dag er Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a fusioneret med Odder Varmeværk A.m.b.A, og i forbindelse med fusionen blev det aftalt, at der skulle findes en ny og mere tidssvarende varmeproduktion. Valget faldt på en stor 2,5MW varmepumpe, der både kunne levere den billigste, og mest miljøvenlige varme.