NYT om fusionen med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

6. december 2019

NYT om fusionen mellem Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

Det har oprindeligt været planen, at fusionen mellem Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk skulle ske den 1. december 2019. Fusionen vil stadig ske, men på grund af kommende ny økonomisk regulering af varmesektoren og heraf afledte økonomiske teknikaliteter, vil den officielle dato blive udskudt og forventes nu at ske i første halvår af 2020. Derfor opstarter vi vores sammenlægning med en midlertidig samarbejdsaftale, hvor flest mulige arbejdsopgaver bliver varetaget af Odder Varmeværk. Senere bliver samarbejdsaftalen erstattet af den egentlige fusion, hvor alt bliver fælles og alt arbejde varetages af Odder Varmeværk.

Når vi har den endelige fusionsdato, vil vi informere derom.

Priserne for Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk, som er gældende fra den 1. december 2019 og frem til den 31. maj 2020, er anmeldt til Forsyningstilsynet og er nu tilgængelig på www.ofsis.dk. Se prisbladet her: