Odder Vandværk A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

19. maj 2020

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30 på Odder Parkhotel

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblade for det kommende år forelægges til orientering
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen - Der er ingen forslag
6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere - Der er ingen forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af registreret / statsautoriseret revisor
10. Eventuelt


Repræsentanter for ejendomme med flere ejere, herunder andelsboligforeninger og ejerforeninger, skal fremvise dokumentation/fuldmagt for at de er stemmeberettiget for ejendommen på generalforsamlingen.

Bestemmelser, dagsorden og regnskab kan afhentes i vindfanget hos vand­værkets administration ved Odder Forsyningsselskab I/S, Skovdalsvej 8, 8300 Odder fra mandag den 8. juni 2020.

Generalforsamlingen afholdes under forudsætning af, at restriktionerne om forsamlingsforbud lempes. Se yderligere information på vores hjemmeside www.ofsis.dk. 


Bestyrelsen