Odder Vandværk A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

28. maj 2021

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30 på Montra Odder Parkhotel

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblade for det kommende år forelægges til orientering
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen - Der er ingen forslag
6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere - Der er ingen forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af registreret / statsautoriseret revisor
10. Eventuelt


Repræsentanter for ejendomme med flere ejere, herunder andelsboligforeninger og ejerforeninger, skal fremvise dokumentation/fuldmagt for at de er stemmeberettiget for ejendommen på generalforsamlingen.

Bestemmelser, dagsorden og regnskab kan afhentes hos vand­værkets administration ved Odder Forsyningsselskab I/S, Skovdalsvej 8, 8300 Odder fra onsdag den 26. maj 2021.

Der er krav om coronapas for deltagelse i generalforsamlingen.


Bestyrelsen