Oprenset giftgrund sikrer rent drikkevand til Odder

6. oktober 2020

Fredag den 2. oktober blev afslutning på oprensning af forurening i Boulstrup ved Odder markeret ved et lukket arrangement.

Ikke mindre end 600 kilo klorerede opløsningsmidler er blevet fjernet fra jorden under den tidligere renserigrund i Boulstrup. Forureningsgrunden ligger kun 600 meter fra 3 af Odder Vandværks vigtige boringer. Oprensningen er iværksat for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Forureningen er samlet op med det, der i fagsproget hedder termisk oprensning.

Termisk oprensning er en velkendt teknologi, hvor der bores elvarmestave ned i det forurenede område. Herved varmes jorden op, så de klorerede opløsningsmidler fordamper. Samtidig suges dampene op i andre nærliggende boringer. Til slut kondenseres dampene, og de klorerede opløsningsmidler samles i aktivt kul, der bliver sendt til destruktion. På den måde har man skaffet sig af med opløsningsmidlerne på en forsvarlig måde, og undgår at skulle bortskaffe store mængder forurenet jord andetsteds. Samtidigt kan bygningerne på grunden udgår nedrivning.

Oprensningen er sket som et samarbejde mellem Region Midtjylland, Odder Kommune og miljøvirksomheden Krüger A/S.