Tid til udskiftning af olie- eller pillefyr?

9. juni 2021

Er fjernvarme noget for dig? Det er nemt og klimavenligt.

Odder Varmeværk iværksætter nu en kampagne, hvor private med enfamiliehuse kan modtage et tilskud på kr. 20.000,- inkl. moms ved overgang fra olie- eller pillefyr til fjernvarme. For andre boligtyper gives investeringsbidraget i kampagnerabat.

Der gives også kampagnerabat til erhverv, kontakt Odder Varmeværk for yderlig information.

Ordningen, der kører året ud, er gældende for hele Odder Varmeværks forsyningsområde. Det vil sige Odder, Rørt, Saksild, Gylling, Ørting og Falling, hvor Odder Varmeværk i forvejen har forsyningsledninger liggende.

Olie- eller pillefyrsejere, som allerede er kendt af Odder Varmeværk, vil modtage et brev om tilskudsordningen. Læs brevet her. Modtager du ikke et brev, men er interesseret i at høre mere, så kontakt Odder Varmeværk

Odder Varmeværk kan kontaktes på tlf. 8656 1020 eller email: info@ofsis.dk.