Tillægsaftale er indgået

19. juli 2020

I juni blev der indgået en aftale om prisdifferentiering mellem Odder Varmeværk og det tidligere Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk (GØF).

Aftalen betyder at forbrugerne i det tidligere GØF betaler en merpris på 50 kr. + moms pr. MWh. i en periode på 4 år, fra 2021 til og med 2024.

Fra 2025 vil priserne harmoniseres i de to takstområder.

Beregningen er foretaget ud fra, at gæld pr. forbruger (andelshaver) bliver ensartede, når priserne harmoniseres.