Vand - Årsopgørelse

16. december 2019

Vand - Årsopgørelsen 2019

 

Årsopgørelsen 2019 og budget 2020 udsendes til alle ultimo december 2019.

Er du PBS-kunde finder du årsopgørelse og budget som vedhæftet bilag til PBS opkrævningen/udbetalingen den 10. januar 2020 i din netbank. Ultimo december kan alle se både årsopgørelse 2019 og budget 2020 i eForsyningen.

Vi vil gerne opfordre dig til jævnligt at aflæse vandmåleren og holde øje med vandforbruget. Husk at tjekke det afregnede antal m³ på denne årsopgørelse til dit vandur på adressen! Årsaflæsning er fortaget omkring den 31/10-2019.

Til orientering vil der – af tekniske årsager – ikke blive udarbejdet flytteregnskaber i Odder Vandværk i perioden 13/12-2019 - 11/1-2020