Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022

8. november 2022

Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022

 

Priserne for 2023 er vedtaget og stiger IKKE

Odder Vandværks bestyrelse har netop vedtaget priserne for 2023 og er glade for at der ikke sker prisstigninger på det variable og faste driftsbidrag. Selvom Odder Vandværk ligesom resten af omverdenen oplever stigende priser, er det lykkedes at fastholde priserne på driftsbidragene svarende til 2022.

Det variable driftsbidrag (prisen for 1 m3 vand) er fortsat 17,96 kr. pr. m3 vand inkl. vandafgift og moms.

Det faste bidrag (efter målerstørrelse) fastholdes også i forhold til 2022 og for en almindelig husstandsmåler er prisen 1.000,00 kr. inkl. moms.

 

Årsopgørelsen 2022 og budget 2023 udsendes til alle.

Er du PBS-kunde finder du årsopgørelse og budget som vedhæftet bilag til PBS opkrævningen/udbetalingen den 10. januar 2023 i din netbank. Ultimo december kan alle se både årsopgørelse 2022 og budget 2023 i eForsyningen (login-oplysninger finder du på din sidste opkrævning).

Vi vil gerne opfordre dig til jævnligt at aflæse vandmåleren og holde øje med vandforbruget. Husk at tjekke det afregnede antal m³ på denne årsopgørelse med dit vandur på adressen. Årsaflæsningen er fortaget omkring den 31/10-2022.

Til orientering vil der – af tekniske årsager – ikke blive udarbejdet flytteregnskaber i Odder Vandværk i perioden 10/12-2022 - 12/1-2023