Vandet kan roligt drikkes

6. november 2017

Vandet kan roligt drikkes

Odder Vandværk har fået analyseret sit drikkevand for stoffet desphenyl-chloridazon.

I drikkevandsboringerne ved Ulvskovværket er den ikke fundet nogen rester af desphenyl-chloridazon. Ved Boulstrupværket er der fundet små mængder på henholdsvis 0,062 og 0,041 mikrogram pr liter. Grænseværdien for desphenyl-chloridazon i drikkevand er 0,1 mikrogram pr. liter. 

Så man kan roligt drikke vandet fra Odder Vandværk.

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsmiddel efter stoffet chloridazon, som førhen blev brugt som ukrudtsmiddel i produktion af roer, rødbeder og løg. Midlet har været forbudt i Danmark siden 1996. Miljø- og Fødevareministeriet har i september 2017 henstillet til, at de danske vandværker skal teste drikkevandet for stoffet. 
I løbet af efteråret bliver det lovpligtigt at teste for stoffet.