Tilskud til planlagte energibesparelser

Den lovpligtige energispareordningen slutter med udgangen af 2020, hvilket gør at Odder Varmeværk fra 2021 ikke længere er forpligtet til at opfylde et fastsat sparekrav.

Odder Varmeværks sparekrav for 2019 og 2020 er allerede opfyldt, hvorfor Odder Varmeværk ikke længere giver tilskud til gennemførsel af energibesparelser.

Vi henviser til Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, som i skrivende stund yder tilskud: https://www.energispareguiden.dk/forbruger/

Har du allerede søgt om tilskud til energibesparelser hos Odder Varmeværk og fået tilsagn om tilskud, vil du stadig opnå tilskud såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du skal færdiggøre din ansøgning her: http://www.privatbesparelser.dk/odder-varmevaerk