Intern overvågning

 

I henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 19 samt bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 om program for vandselskabers interne overvågning offentliggøres her årsberetning.
DOWNLOAD
Årsberetning for 2014.pdf
DOWNLOAD
Årsberetning for 2013.pdf
DOWNLOAD
Årsberetning for 2012.pdf
DOWNLOAD
Årsberetning for 2011.pdf
DOWNLOAD
Årsberetning for 2010.pdf