Intern overvågning

 

I henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 19 samt bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 om program for vandselskabers interne overvågning offentliggøres her årsberetning.