Afgifter og gebyrer

 

Følgende priser er gældende fra 1. januar 2023:

Gebyrer og renter uden moms:

Restancegebyr, 1. rykker  kr.

100,00

Internt incassogebyr, 2. rykker kr. 

100,00

Lukkegebyr (excl. evt. udlæg til fogedforretning og låsesmed) kr.

800,00

Betalingsordning kr.

100,00

Rente:
Nationalbankens officielle referencesats med et tillæg på 8%.
Renter beregnes fra sidste rettidig betalingsdato.

 

Gebyrer med moms:   Excl. moms Incl. moms 
Genoplukning                                              kr. 

400,00

500,00

Flyttegebyr  kr. 

120,00

150,00

Flyttegebyr, byggemåler kr.   75,00   93,75