Motivationsbidrag

Information om motivationsbidrag for 2019 - 2021

Bestyrelsen for Odder Varmeværk har i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelserne for 2018 valgt at afvige fra den tidligere vedtagne metode til beregning af motivationsbidraget for 2018 og 2019. Denne afvigelse er til fordel for vores kunder.

Samtidig med denne beslutning, varsles hermed ændring i beregningen af motivationsbidraget fra 2020.

Odder Varmeværk ønsker, med ændringen af motivationsbidraget, at de øgede omkostninger i forbindelse med høj returløbstemperatur bliver pålagt kunder med høj returløbstemperatur og samtidig få sat fokus på temperaturen, der returneres til værket.

I den forbindelse har Odder Varmeværk afsat ressourcer til at hjælpe vores kunder med at nedbringe returløbstemperaturen, og vi opfordre hermed alle kunder, med en høj returløbstemperatur, til at kontakte Odder Varmeværk, så et fremtidigt tillæg eventuelt kan undgås.

 

Motivationsbidraget for 2019 vil blive beregnet som i 2017-2019:

Ved årsgennemsnitlig fremløbstemperatur over 65 °C:

For hver 1 °C den årsgennemsnitlige returløbstemperatur er under 30 °C, fratrækkes 1 % af forbrugsbidraget. 
For hver 1 °C den årsgennemsnitlige returløbstemperatur er over 37 °C, tillægges 1 % af forbrugsbidraget.

Ved årsgennemsnitlig fremløbstemperatur under 65 °C:

Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ °C højere, for hver 1 °C den årsgennemsnitlige fremløbstemperatur falder. 

Beregning af motivationsbidraget for 2020

Ved årsgennemsnitlig fremløbstemperatur over 62,5°C:

For hver 1 °C den årsgennemsnitlige returløbstemperatur er over 36 °C, tillægges 2 % af forbrugsbidraget. 

Ved årsgennemsnitlig fremløbstemperatur under 62,5°C:

Grænserne for tillæg bliver ½ °C højere, for hver 1 °C den årsgennemsnitlige fremløbstemperatur falder.

 

Beregning af motivationsbidraget for 2021

Ved årsgennemsnitlig fremløbstemperatur over 60°C:

For hver 1 °C den årsgennemsnitlige returløbstemperatur er over 35 °C, tillægges 3 % af forbrugsbidraget.

Ved årsgennemsnitlig fremløbstemperatur under 60°C:

Grænserne for tillæg bliver ½ °C højere, for hver 1 °C den årsgennemsnitlige fremløbstemperatur falder.

 

Eksempel på beregning af motivationsbidrag i 2019-2021:

Forudsætninger:

Forbrugsbidrag: 18 MWh x 462,50 kr. = 8.325,00 kr. inkl. moms.
I beregningen forudsættes at prisen for 1 MWh-varme er ens i hele perioden.
Fremløbstemperatur over 65°C, returtemperatur 40 °C

Pris 2019: tillæg 3°C x 1% x 8.325,00 = 249,75 kr. inkl. moms

Pris 2020: tillæg 4°C x 2% x 8.325,00 = 666,00 kr. inkl. moms

Pris 2021: tillæg 5°C x 3% x 8.325,00 = 1.248,75 kr. inkl. moms

 

Tidligere beregnet opgørelse for 2018 samt kreditnota kan ses på eForsyning eller sendes ved henvendelse til Odder Varmeværk.