Om os

Odder Forsyningsselskab I/S varetager al drift og administration af vand og fjernvarme i Odder og omegn

Vand- og varmeværket er selvstændige, forbrugerejede værker, med hver sin ejerkreds, generalforsamling, bestyrelse og regnskab. Al daglig drift og administration varetages dog af forsyningsselskabet, og alle henvendelser vedrørende vand og fjernvarme indenfor forsyningsområdet kan derfor ske til Odder Forsyningsselskab. 

Odder Vandværk A.m.b.a. og Odder Varmeværk A.m.b.A. har hver en ejerandel på 50 % i forsyningsselskabet.

Selskaberne har til huse på den samme adresse, Skovdalsvej 8 i Odder.

Forsyningsområdet dækker for både vand- og varmeværkets vedkommende Odder By, og for vandværkets vedkommende tillige en del af oplandet.