Vandstatistik

I henhold til Vandsektorloven, som regulerer vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal Odder Vandværk foretage procesorienteret benchmarking.

Resultatet af benchmarkingen offentliggøres i publikationen 'VAND I TAL', som udgives af DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)