Vandstatistik

 

I henhold til Lov nr. 469 af 12/06/2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold skal Odder Vandværk foretage procesorienteret benchmarking.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 143 af 09/02/2010 om prisloftregulering offentliggøres denne lovpligtige procesbenchmarking herunder som en beskrivelse af de generelle nøgletal for de enkelte processer.

DOWNLOAD
Vand i tal 2013.pdf
DOWNLOAD
Vand i tal 2012.pdf
DOWNLOAD
Vand i tal 2011.pdf
DOWNLOAD
Nøgletal 2011.pdf