Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på varmeværkets generalforsamling. De nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

Carsten Christensen
Formand

Send mig en e-mail

Herdis Larsen 
Næstformand

Send mig en e-mail

Rasmus Bundegaard Eriksen
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Freddie V. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Leif Møller
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Lars F. Iversen 
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Henrik Bentsen
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Suppleant

Mette Rishede

Suppleant

Birthe Sørensen