Priser

Odder Vandværk har siden 2010 været underlagt Vandsektorloven, som bl.a. regulerer vandværkets priser.

Prisfastsættelsen sker på baggrund af omfattende indberetninger, som vandværkerne foretager til Konkurrencestyrelsen, som herefter fastsætter prisloftet for det enkelte vandværk.

Prisloftsafgørelserne m.v. kan ses på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside på www.kfst.dk under "vandtilsyn".

DOWNLOAD
Priser Gældende Pr. 1. Januar 2021
DOWNLOAD
Priser gældende Pr. 1. Januar 2020
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2019
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2018
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2017
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 29. februar 2016
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2016
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2015
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 15. marts 2014
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2014
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2013
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2012