Priser

Odder Vandvæk har siden 2010 været underlagt Vandsektorloven, som bl.a. regulerer vandværkets priser.

Prisfastsættelsen sker på baggrund af omfattende indberetninger, som vandværkerne foretager til Konkurrencestyrelsen, som herefter fastsætter prisloftet for det enkelte vandværk.

Prisloftsafgørelserne m.v. kan ses på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside på www.kfst.dk under "vandtilsyn".

DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2019.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2018.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2017.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 29. februar 2016.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2016.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2015.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 15. marts 2014.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2014.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2013.pdf
DOWNLOAD
Priser gældende pr. 1. januar 2012.pdf