Priser

Odder Vandværk har siden 2010 været underlagt Vandsektorloven, som bl.a. regulerer vandværkets priser.

Prisfastsættelsen sker på baggrund af omfattende indberetninger, som vandværkerne foretager til Konkurrencestyrelsen, som herefter fastsætter prisloftet for det enkelte vandværk.

Prisloftsafgørelserne m.v. kan ses på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside på www.kfst.dk under "vandtilsyn".

DOWNLOAD
Priser Gældende Pr. 1. Januar 2022
DOWNLOAD
Priser Gældende Pr. 1. Februar 2021
DOWNLOAD
Priser Gældende Pr. 1. Januar 2021
DOWNLOAD
Priser gældende Pr. 1. Januar 2020