Firmaprofil

 

Odder Varmeværk er organiseret som et A.m.b.A. dvs. et andelsselskab med begrænset ansvar.

Selskabet er en forbrugerejet og forbrugerstyret virksomhed. Det er selskabets hovedformål under hensyn til forsyningssikkerheden at etablere og drive energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Odder.

Odder Varmeværk startede sin tilværelse i 1957 med forsyning til 250 andelshavere. I dag er der tilsluttet ca. 3.800 andelshavere. Tilgangen igennem årene har været forholdsvis jævn, dog med en noget stærkere stigningstakt i de senere år.

I perioden frem til 1988 blev der anvendt fuelolie til fremstilling af fjernvarmen i Odder. Først derefter blev den primære energikilde kraftvarme fra Studstrupværket nord for Århus.

I 1990 fandt der en udflytning sted fra midtbyen til industriområdet i Odder nord, hvor der på Skovdalsvej blev bygget nyt produktionsanlæg og administrationsbygning. Administrationsbygningen blev i 2006 udvidet i forbindelse med dannelsen af Odder Forsyningsselskab og sammenflytningen med Odder Vandværk, ligesom der er opført garageanlæg m.v.

//