BNBO – boringsnære beskyttelsesområder

 

 

Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er en fastlagt beskyttelseszone udlagt omkring almene vandforsyningsboringer. Det er Miljøstyrelsen, der udpeger landets BNBO, med udgangspunkt i konkret viden om grundvandets strømningsretning, magasinets mægtighed og porøsitet, samt indvindingens størrelse.

Hovedformålet med beskyttelseszonen er at styrke beredskabet og beskytte vandkvaliteten imod en bred vifte af forureningskilder, uheld og spild i nærområdet til indvindingsboringen.

Det opnår man ved at udpege områder tæt på boringer, hvor der er skærpede krav til brug af pesticider og eventuelt gødning samt begrænsninger i andre potentielle kilder til grundvandsforurening.

I Danmark er der udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder, som omfatter ca. 20.300 ha. Heraf udgør landbrugsarealer ca. 9.500 ha., som er ejet af ca. 6.200 lodsejere. 

Odder Kommune har lavet en indsatsplan for områderne Fillerup og Boulstrup, hvor Odder Vandværk har boringer. Odder Vandværk arbejder på at indgå frivillige aftaler om kompensation for rådighedsindskrænkning/køb af jord.

 

Odder Vandværk har indgået nedenstående frivillige aftaler om BNBO:

I takt med at Odder Vandværk indgår nye aftaler, vil BNBO-aftalerne blive offentliggjort.

Erstatning for rådighedsindskrænkning

Fillerup, matr.nr. 3a Fillerup By, Odder og matr.nr. 8g Fillerup By, Odder

Areal: 9,28 Ha

Køb af jord

Boulstrup, matr.nr. 13a m.fl., Randlev By, Randlev m.fl

Areal: 263264 m2.

Erstatning for rådighedsindskrænkning

Fillerup, matr.nr. 6a Fillerup By, Odder

Areal: 4,04 Ha