Til VVS'er

Entreprenører, som arbejder for Odder Forsyningsselskab, Odder Varmeværk og Odder Vandværk, skal - i lighed med vores egne medarbejdere - være iklædt synlighedsbeklædning, som opfylder kravet til klasse 3 iht. den gældende europæiske norm, EN 471. Der henvises endvidere til Arbejdstilsynets vejledning D.5.3 af september 2002 om brug af tydeligt synlige advarselsklæder, idet brug af klasse 3-tøj dog ikke kan fraviges. Kravet gælder uanset om det aktuelle arbejde foregår ved vejen eller ikke.

Ledelsen i Odder Forsyningsselskab I/S har med udgangspunkt i arbejdstilsynets At-vejledning D.5.7 vurderet, at al anlægsarbejde udført af Odder Varmeværk Amba, Odder Vandværk Amba og Odder Forsyningsselskab I/S er forbundet med risici der kræver brug af beskyttelseshjelm.
Grave-og belægningsarbejde ved normal terrænniveau uden brug af kran eller gravemaskine er undtaget.
Derfor er der vedtaget bredt hjelmpåbud af typen der overholder EN 397 (industrisikkerhedshjelme) ved udførelse af al anlægsarbejde samt tilsyn hermed for de 3 selskaber. Påbuddet skal være let at forstå og administrere, hvorfor hjelm påbuddet gælder indenfor arbejdsområdet. Arbejdsområdet begynder når person træder ud af køretøj på arbejdsstedet.
Entreprenører og andre samarbejdspartnere, som arbejder for Odder Forsyningsselskab, Odder Varmeværk og Odder Vandværk, skal - i lighed med vores egne medarbejdere således senest pr. 15 nov. 2017 bære godkendt hjelm ved al anlægsarbejder indenfor arbejdsområdet som beskrevet i det ovenstående.

Såfremt entreprenøren udfører arbejde ved vejen skal entreprenørens medarbejdere have gennemgået vej-eu kurset "Vejen som arbejdsplads", hvilket vi forbeholder os ret til at kræve dokumentation for.

Manglende efterkommelse eller gentagne overtrædelser af kravene vil kunne have konsekvenser for samarbejdet.

Kravene gælder som udgangspunkt for alle entreprenører. Hvis du som entreprenør mener, at kravet ikke er relevant for dig, skal du inden arbejdet påbegyndes skriftligt anmode om dispensation fra kravet.

//