Regnskabsåret og betaling

  • Regnskabsår 1. januar til 31. december.

  • Vandregningen betales aconto over 4 rater (januar, april, juli og oktober). Årsopgørelsen afregnes sammen med aconto raten i januar.

  • Forfald og sidste rettidige betalingsdato er den 10. i måneden.

  • Ved for sen betaling pålægges gebyr og renter. Gebyr pålægges efterfølgende rate. Renter pålægges efterfølgende opgørelse.

  • Rykker 1. udsendes 10 dage efter seneste betalingsdato. Betaling af rykkere skal være vandværket i hænde sendes 10 dage efter udsendelse. Sker det ikke, udsendes rykker 2. Er betalingen af denne ikke vandværket i hænde senest 10 dage efter udsendelsen, vil vandværket uden yderligere varsel afbryde for vandforsyningen.

  • Såfremt lukkeproceduren igangsættes, kan afbrydelse kun undgås ved at betale det skyldige beløb tillagt et lukkegebyr. Afbrydes vandforsyningen skal der desuden betales et gebyr ved genoplukning samt omkostninger til reverifikation af måler. Genoplukningen finder først sted, når det skyldige beløb tillagt lukkegebyr og genoplukningsgebyr m.v. er betalt. Rykkergebyrer tillægges næste opkrævning.
//