Sløjfning af brønde og boringer

 

Rent drikkevand prioriteres højt i Odder Kommune.

Målet er at få sløjfet alle ubenyttede brønde og boringer i kommunen. Derfor tilbyder kommunen og vandværkerne i samarbejde at sløjfe de gamle drikkevandsbrønde- og boringer uden udgift for ejeren.

Læs her meget mere om sløjfning af brønde og boringer.