Almindelige bestemmelser og digital kommunikation

Odder Varmeværks almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering æn...

Velkendt ansigt vender hjem

Odder Forsyningsselskab har ansat ny Driftsassistent, som primært s...

Tid til udskiftning af olie- eller pillefyr?

Odder Varmeværk iværksætter nu en kampagne, hvor der gives en stor...

Odder Forsyningsselskab I/S

Odder Forsyningsselskab I/S er stiftet af Odder Vandværk A.m.b.a. og Odder Varmeværk A.m.b.A. til varetagelse af administrative og driftsmæssige opgaver for de to værker. Vand- og varmeværket er selvstændige forbrugerejede værker med hver sin ejerkreds, generalforsamling, bestyrelse og regnskab. Al daglig drift og administration varetages dog af forsyningsselskabet, og alle henvendelser vedrørende vand og fjernvarme inden for forsyningsområdet kan derfor ske til Odder Forsyningsselskab.

Odder Forsyningsselskab I/S varetager også kundeadministration for Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. og Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Tilmeld dig PBS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din regning og undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

 

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

 

SMS Service

Modtag vigtige beskeder hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

 

Download App

Klik på nedenstående link for at hente App'en og følg dit varmeforbrug, uanset hvor du er.

 

Seneste nyheder