Årsaflæsning af vandmålere

- Nu bliver alle aflæst digitalt

Nye varmepumper

Skal levere billigere og mere miljøvenlig varme.

Odder Forsyningsselskab I/S

Odder Forsyningsselskab I/S er stiftet af Odder Vandværk A.m.b.a. og Odder Varmeværk A.m.b.A. til varetagelse af administrative og driftsmæssige opgaver for de to værker. Vand- og varmeværket er selvstændige forbrugerejede værker med hver sin ejerkreds, generalforsamling, bestyrelse og regnskab. Al daglig drift og administration varetages dog af forsyningsselskabet, og alle henvendelser vedrørende vand og fjernvarme inden for forsyningsområdet kan derfor ske til Odder Forsyningsselskab.

Odder Forsyningsselskab I/S varetager også kundeadministration for Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. og Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Tilmeld dig Betalingsservice - Vand

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din vandregning.

Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig Betalingsservice - Varme

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning.

Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

SMS Service

 

Modtag vigtige beskeder hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

 

Download App

 

Klik på nedenstående link for at hente App'en og følg dit varmeforbrug, uanset hvor du er.

 

Seneste nyheder