Varsling om stigende varmepriser pr. 1. januar 2023

Odder Varmeværks varmeleverandør Kredsløb Transmission A/S har vars...

Seneste nyheder

Varsling om stigende varmepriser pr. 1. januar 2023

Odder Varmeværks varmeleverandør Kredsløb Transmission A/S har varslet store prisstigninger på varmekøbet i 2023. Årsagen til prisstigningen er sil...

Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022

Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022   Priserne for 2023 er vedtaget og stiger IKKE Odder Vandværks bestyrelse har netop vedtaget priserne...

Hvad betyder indefrysningsordningen for kunderne i Odder Varmeværk?

Det korte svar er: heldigvis ingenting   Folketinget har i uge 39 vedtaget et lovforslag om indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder...

Hvor store prisstigninger har kunder ved Odder Varmeværk oplevet i løbet af 2022

Det korte svar er:  0 kr. Hos Odder Varmeværk er vi stolte af, at vi i løbet af 2022 ikke har hævet varmeprisen. Vi har, som mange andre, oplevet...

VARME: Udskiftning af målere og aflæsningsmoduler

Odder Varmeværk skifter i øjeblikket mange varmemålere. Vi har et godt samarbejde med klaVVS, som skifter de fleste af målerne. De kunder, der skal...

Odder varmeværk tilbyder gratis rådgivning til kunder, der betaler motivationsbidrag

Hvis du betaler motivationsbidrag, betyder det i langt de fleste tilfælde, at fjernvarmen ikke udnyttes optimalt. Dette vil vi gerne gøre noget ved...

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

SMS Service

Modtag vigtige beskeder hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS / Mail Service