Spørgsmål og svar

 

Hvordan kan jeg spare på vandet?

* Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op inden start.

* Udskift din bruser med en sparebruser, prøv at begrænse længden af brusebadet. Luk evt. for vandet under indsæbningen.

* Skift dit gamle toilet ud med et 2-skyls toilet: Det kan mere end halvere dit vandforbrug til toiletskyl.

* Anved 1-grebs armaturer: Du opnår hurtigt den ønskede vandtemperatur.

* Sluk for vandet under tandbørstningen.

 

Hvad koster det at børste tænder?

  Vandforbrug pr. år: Så meget koster det:

Tandbørstning med 
rindende vand
(2x3 min. dagligt)

21 m³ Kr. 352,38
     

Priser er incl moms, men excl. spildevandsafgift.

 

Hvad koster det at have en utæt vandhane?

  Vandspild pr. år:       Så meget koster det:
Langsomt dryp       7 m³ Kr. 117,46
Hurtige dryp 30 m³ Kr. 503,40
Løber konstant 100 m³ Kr. 1.678,00

Priser er incl. moms, men excl. spildevandsafgift.

 

Hvad koster det at have et toilet, der løber?

  Vandspild pr. år       Så meget koster det
Løber, så det er svært at se 7 m³ Kr. 117,46
Løber, så det kan ses 30 m³ Kr. 503,50
Løber med uro på vandoverfladen 100 m³ Kr. 1.678,00

Priser er incl. moms, men excl. spildevandsafgift.

 

Hvad koster det at vande haven?

  Vandforbrug pr. time Så meget koster det pr. time
Havevanding med slange 1,2 m³ Kr. 20,13

Prisen er incl. moms, men excl. spildevandsafgift.

 

Hvad koster toiletskyl?

  Vandforbrug pr. år   Så meget koster det
Gammelt wc med 12 liter skyl
(ved 7 daglige skyl) 
31 m³ Kr. 520,18 
Gammelt wc med 9 liter skyl 
(ved 7 daglige skyl) 
23 m³ Kr. 385,94 
Moderne 2-skylswc 
(ved 2 stk. 6 liter skyl + 5 stk. 3 liter skyl) 
10 m³ Kr. 167,80 

Priser er incl. moms, men excl. spildevandsafgift.

 

Kan jeg selv tjekke, om jeg har utætheder i min vandinstallation?

Ja, sådan gør du:

1. Sørg for at alt vand i husstanden er slukket. Husk at vaske- og/eller opvaskemaskine ikke må køre.

2. Gå ud til din måler og se om den stadig kører rundt:

   * Hvis det lille tandhjul på måleren står fuldstændig stille, er der ingen brud eller vand, der løber.

   * Hvis det lille tandhjul stadig kører rundt, tyder det på et skjult brud, eller vand der løber f.eks. et toilet.

 

Misfarvet vand - hvad skyldes det?

Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på ledningen eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.

Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage metallisk.

Denne misfarvning er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt - f.eks. indeholder vitaminpiller jern og mangan. Det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj - mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og små sorte partikler.

Hvad med vasketøjet?
Jern i vandet kan under uheldige omstændigheder sætte sig i vasketøjet. Er det sket, anbefaler Forbrugerrådet:

  1. Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre til 10 liter vand.
  2. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 liter vand.
  3. Tøjet skylles og færdigbehandles som ved normal vask.

Lidt mere om jern og mangan 
I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierede mængder. 
Ved vandværksbehandlingen - iltning og filtering i sandfiltre - udskilles jern og mangan.

Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgå, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet - det vil sige, at vandet løbet samme vej med sammen tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og manganpartiklerne med vandet. Almindeligvis vil vandforsyningen efter brud på en vandledning sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent.

//