Meld flytning, hvis du er forbruger i vores forsyningsområde

Udflytter hæfter i henhold til vores leveringsbestemmelser for forbruget, indtil aflæsningen er indberettet til Odder Forsyningsselskab (der varetager det administrative arbejde for både Odder Vandværk og Odder Varmeværk). Udflytter skal selv foretage aflæsningen af måler.

- Skal aflæses på vandur