Meld flytning, hvis du er forbruger i vores forsyningsområde

Udflytter hæfter i henhold til vores leveringsbestemmelser for forbruget, indtil aflæsningen er indberettet til Odder Forsyningsselskab (der varetager det administrative arbejde for Odder Vandværk, Odder Varmeværk, Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk og Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk). Udflytter skal selv foretage aflæsningen af måler.

- Skal aflæses på vandur
//