Organisation

 

Odder Forsyningsselskab I/S er driftsselskab for Odder Varmeværk A.m.b.A. og Odder Vandværk A.m.b.a.

Forsyningsselskabet ledes af koordinationsudvalget, som har 5 medlemmer – 2 medlemmer fra vandværkets bestyrelse, 2 fra varmeværkets bestyrelse og direktøren. Koordinationsudvalget træffer alle beslutninger vedrørende forsyningsselskabet, som ikke er overladt til direktionen.

De to interessenter skiftes til at have formandsposten for et år af gangen. Formandsskiftet sker i forbindelse med det årlige interessentmøde, som afholdes i marts måned.

Fra marts 2019 består koordinationsudvalget af følgende medlemmer:

Henrik Sørensen
Formand, Odder Vandværk
Formand for koordinationsudvalget

Nils Bischoff
Næstformand, Odder Vandværk

Carsten Christensen
Formand, Odder Varmeværk 
Næstformand for koordinationsudvalget  


Herdis Larsen
Næstformand, Odder Varmeværk 


Direktør, Odder Forsyningsselskab
Sekretær for koordinationsudvalget