Organisation

 

Odder Forsyningsselskab I/S er driftsselskab for Odder Varmeværk A.m.b.A. og Odder Vandværk A.m.b.a.

Forsyningsselskabet ledes af koordinationsudvalget, som har 5 medlemmer – 2 medlemmer fra vandværkets bestyrelse, 2 fra varmeværkets bestyrelse og direktøren. Koordinationsudvalget træffer alle beslutninger vedrørende forsyningsselskabet, som ikke er overladt til direktionen.

De to interessenter skiftes til at have formandsposten for et år af gangen. Formandsskiftet sker i forbindelse med det årlige interessentmøde, som afholdes i marts måned.

Fra februar 2024 består koordinationsudvalget af følgende medlemmer:

Carsten Christensen
Formand, Odder Varmeværk 
Formand for koordinationsudvalget

Henrik Sørensen
Formand, Odder Vandværk
Næstformand for Koordinationsudvalget 

Herdis Larsen
Næstformand, Odder Varmeværk

Morten Bugge
Næstformand, Odder Vandværk

Jørgen Krum
Direktør, Odder Forsyningsselskab
Sekretær for koordinationsudvalget

 

//