Vandkvalitet

 

Vores vand er rent – og drikkeklart. Ifølge de årlige målinger og vandanalyser, kan du med andre ord trygt stole på, at du som forbruger har en særdeles god vandkvalitet.

Kvaliteten af vandet overvåges løbende – fra grundvandsspejlet, hvor vandet indvindes, til du tapper det fra hanen. Vandet indvindes fra to kildepladser i Fillerup og Boulstrup, hvor der sammenlagt indvindes ca. 950.000 m³. Vandet gennemgår en simpel behandling, hvor det iltes og derefter filtreres. Ved iltningen fjernes metan og svovlbrinte, mens man ved filtreringen fjerner jern og mangan – som naturligt findes i vandet. Efter denne enkle behandling er vandet drikkeklart og kan sendes ud til det ca. 180 km lange ledningsnet.

De typiske værdier for de mest almindelige parametre ved måling hos forbrugerne er følgende:

 Parameter  Enhed   Typiske værdier   Grænseværdi 
 Hårdhed  d°H

 13 - 17 (Temmelig hårdt)

 intet krav

 PH   

 7,1 - 7,3 

 7,0 - 8,5

 Jern   mg Fe/l 

 mindre end 0,01

 max 0,2

 Mangan   mg Mn/l 

 mindre end 0,002

 max 0,002

 Klorid   mg Cl/l 

 20 - 35

 max 250

 Flourid   mg F/l 

 0,24 - 0,32

 max 1,5

 Nitrat   mg NO3/l 

 0,3 - 1,0

 max 50

 Sulfat   mg SO4/l 

 15 - 70

 max 250

 Nikkel   µg/l 

 0,4 - 0,57

 max 20

 Arsen  µg/l 

 0,7 - 0,73

 max 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyserne udføres i henhold til ”Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”. Den kræver, at der hvert år udføres en række vandanalyser, ligesom vandværkets forbrugere årligt skal informeres om vandkvaliteten

Herunder kan du se eksempler på vandanalyser:

DOWNLOAD
Vandanalyse Juni 2021, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse Juni 2020, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse September 2019, Ulvskovværket
DOWNLOAD
Vandanalyse november 2018, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse oktober 2018, Ulvskovværket
DOWNLOAD
Vandanalyse november 2017, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse november 2017, Ulvskovværket
DOWNLOAD
Vandanalyse november 2016, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse marts 2016, Ulvskovværket
DOWNLOAD
Vandanalyse marts 2015, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse oktober 2015, Ulvskovværket
DOWNLOAD
Vandanalyse april 2014, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse marts 2013, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse marts 2013, Fillerupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse april 2011, Boulstrupværket
DOWNLOAD
Vandanalyse april 2011, Fillerupværket