Nyheder

Rokade i Vandværkets bestyrelse

Nils Bischoff udtræder af bestyrelsen pr. 15. marts 2021. Nils har siddet i vandværkets bestyrelse siden 2015, men flytter fra byen. Da vedtægterne kr…

Fjernvarmen bliver endnu grønnere

Se videoen og nyd Dansk Fjernvarmes lune forsøg, på at starte en samtale om fjernvarme....

Generalforsamlingen i Odder Vandværk udsat.

Generalforsamlingen i Odder Vandværk var planlagt til afholdelse den 25. marts 2021, men udskydes grundet forsamlingsforbuddet. Vandværket håber på at…

Mindre ændring i vandafgiften.

Pr. 1 februar 2021 er der sket en ændringer i afgiften på vand, hvilket udløser et nyt prisblad. Ændringen består i at afgiften stiger med 19 øre fra…

Årsopgørelse fra Odder Varmeværk

Årsopgørelsen 2020 og budget for 2021 udsendes ultimo februar 2021.

Årsopgørelse fra Odder Vandværk

Årsopgørelsen 2020 og budget 2021 udsendes ultimo december 2020.

Priserne i 2021 for vand og varme

Vandværkets og varmeværkets bestyrelse har vedtaget priserne for 2021. Her finder du et uddrag af beslutningerne.

Renovering af vandledningen på Borgergade

Vandrørene under Borgergade er blandt værkets ældste støbejernsrør, og værket har oplevet flere brud på rørene gennem årene. Derfor etableres der nu n…

Retningslinjer for personlig henvendelse

For at mindske udbredelsen af corona-smitte har Odder Forsyningsselskab fra den 2. november 2020 valgt at lukke for personlig henvendelse i administra…