Nyheder

Vi flyver med drone i perioden 27.01.2023-10.02.2023

Vi flyver med drone i perioden 27.01.2023-10.02.2023 Fjernvarmenettet i Odder, Gylling, Ørting, Falling, Saksild og Rørt skal nu termograferes fra luf…

Årsopgørelser fra Odder Varmeværk

Opgørelse for 2022 samt budget og styringstabel for 2023 bliver udsendt i slutningen af februar 2023.

Godt nyt om varmepriserne for 2023

Odder Varmeværk har modtaget nye 2023-priser for varmekøbet ved Kredsløb Transmission A/S.Prisstigningen er på ca. 7 % og er meget mindre end tidliger…

Nye positive oplysninger om de varslede prisstigninger

Nye positive oplysninger om de varslede prisstigninger fra Odder Varmeværk   Mandag den 5. december havde Kredsløb, der leverer varme til Odder Varmev…

Varsling om stigende varmepriser pr. 1. januar 2023

Odder Varmeværks varmeleverandør Kredsløb Transmission A/S har varslet store prisstigninger på varmekøbet i 2023. Årsagen til prisstigningen er silobr…

Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022

Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022   Priserne for 2023 er vedtaget og stiger IKKE Odder Vandværks bestyrelse har netop vedtaget priserne for…

Hvad betyder indefrysningsordningen for kunderne i Odder Varmeværk?

Det korte svar er: heldigvis ingenting   Folketinget har i uge 39 vedtaget et lovforslag om indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder der…

Hvor store prisstigninger har kunder ved Odder Varmeværk oplevet i løbet af 2022

Det korte svar er:  0 kr. Hos Odder Varmeværk er vi stolte af, at vi i løbet af 2022 ikke har hævet varmeprisen. Vi har, som mange andre, oplevet sti…

VARME: Udskiftning af målere og aflæsningsmoduler

Odder Varmeværk skifter i øjeblikket mange varmemålere. Vi har et godt samarbejde med klaVVS, som skifter de fleste af målerne. De kunder, der skal ha…