Nyheder

Informøde om renovering af vandledningen på Borgergade

Den 2. november kl. 16.00

Retningslinjer for personlig henvendelse

For at mindske udbredelsen af corona-smitte har Odder Forsyningsselskab fra den 2. november 2020 valgt at lukke for personlig henvendelse i administra…

Er der fremtid i en gasmotor på et decentralt kraftvarmeværk?

Et spørgsmål en gruppe studerende har kastet sig over at finde svar på.

Oprenset giftgrund sikrer rent drikkevand til Odder

Fredag den 2. oktober blev afslutning på oprensning af forurening i Boulstrup ved Odder markeret ved et lukket arrangement. Ikke mindre end 600 kilo k…

Odder kommune er blevet et vandværk fattigere

- Odder Vandværk fusionerer med Neder Randlev Vandværk.

Årsaflæsning af vandmålere

- Nu bliver alle aflæst digitalt

Nye varmepumper

Skal levere billigere og mere miljøvenlig varme.

Tillægsaftale er indgået

Mellem Odder Varmeværk og det tidligere Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk er der indgået aftale om prisdifferentiering.

Sådan finder du din varmestyringstabel

Download vejledningen her