Nyt om fusionen mellem Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

12. april 2024

Nyt om fusionen mellem Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk (HOKV) afholdte onsdag den 3. april 2024 ekstraordinær generalforsamling, hvor fusionen var på dagsordenen. Der var mødt 58 stemmeberettigede op til generalforsamlingen, som alle enstemmigt stemte ja til fusionen.

HOKV afviklede 2. ekstraordinære generalforsamling mandag den 29. april 2024 i Hundslund Hallen. Der var 39 stemmeberettigede deltagere, som alle enstemmigt vedtog fusionen. HOKV har dermed endeligt vedtaget fusionen.

Odder Varmeværk og Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk glæder sig over den positive opbakning fra HOKVs andelshavere.

Samtidig har bestyrelserne for begge værker underskrevet betinget fusionsaftale og overdragelsesaftale. Aftalerne findes her:

Betinget fusionsaftale mellem Odder Varmeværk og Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk.

Overdragelsesaftale mellem Odder Varmeværk og Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk.