Planer om at fusionere Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

13. marts 2024

Planer om at fusionere Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

 

Søndag d. 10. marts afholdt Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk (HOKV) et informationsmøde for andelshaverne om en mulig fusion med Odder Varmeværk.

HOKV har allerede et samarbejde med Odder Varmeværk omkring forbrugerafregning, som begge parter er glade for. Derfor er det også nærliggende at kigge mod Odder i lyset af de udfordringer, som HOKV står overfor.

 

HOKVs udfordringer

Driftsleder Bjarne Pedersen er ved at nærme sig pensionsalderen, og det kan blive en udfordring at finde en ny driftsleder.

Der kommer også løbende nye krav fra myndighederne og ny lovgivning, som bestyrelsen skal sørge for, at varmeværket lever op til. Det drejer sig f.eks. om grøn omstilling, digitalisering, it-sikkerhed, arbejdsmiljø, efteruddannelse og meget mere. Det er mange og komplekse opgaver for bestyrelsen at opbygge kompetencer til at udføre.

Der er også et økonomisk aspekt – vil det på sigt være rentabelt at drive et selvstændigt varmeværk med kun 200 forbrugere?

 

Fordele ved en fusion

En fusion med Odder Varmeværk vil give en lang række fordele. En større og stærkere organisation vil være mere robust og faglig effektiv i forhold til de komplekse arbejdsopgaver, som i fremtiden kun vil blive flere. Et større selskab vil have et større kundegrundlag, lavere administrationsomkostninger og bedre mulighed for at udvikle metoder og teknologier. I sidste ende vil det komme andelshaverne til gode i form af leveringssikkerhed og den bedst mulige pris på varme.

Bestyrelsen i HOKV pegede ved informationsmødet også på et par bekymringspunkter – vil den gode service, som de 200 andelshavere nyder godt kunne opretholdes i et større selskab og hvad med fremtidens varmepriser?

 

Odder Varmeværk har en plan

For at imødegå de stigende energipriser har Odder Varmeværk planer om en ny, grøn energipark, som bl.a. skal bestå af varmepumper og forarbejdning af biomasse, så HOKVs halmfyr, der blev bygget i 2017, passer perfekt ind i disse planer. Tanken er, at Odder Varmeværk i høj grad skal være selvforsynende efter 2030, så man ikke skal være afhængig af varme fra Aarhus.

 

For at planerne om en fusion kan blive til virkelighed skal de godkendes på to generalforsamlinger i HOKV.