Nyheder

Generalforsamling 2024

Odder Varmeværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. maj 2024 kl. 19.30 på Montra Odder Parkhotel

Vil du stå i spidsen for Odder Varmeværks nye produktionsanlæg?

Er du en dygtig projektleder med teknisk baggrund, der klar til at tage føringen på en bæredygtig transformationsproces?

Nyt om fusionen mellem Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

Nyt om fusionen mellem Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk og Odder VarmeværkHundslund-Oldrup Kraftvarmeværk (HOKV) afholdte onsdag den 3. april 2024 ekst…

BNBO – boringsnære beskyttelsesområder

Odder Vandværk har indgået 3 frivillige aftaler i forbindelse med BNBO.

Planer om at fusionere Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

Søndag d. 10. marts afholdt Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk (HOKV) et informationsmøde for andelshaverne om en mulig fusion med Odder Varmeværk.

Gratis rådgivning til kunder, der betaler motivationsbidrag

Odder varmeværk tilbyder gratis rådgivning til kunder, der betaler motivationsbidrag

Årsopgørelser 2023 fra Odder Varmeværk

Opgørelse for 2023 samt budget og styringstabel for 2024 bliver udsendt i slutningen af februar 2024.

Ny driftsleder

Odder Forsyningsselskab har den 1. januar 2024 ansat ny driftsleder   Vi byder velkommen til 33-årige Maskinmester Thor E. Leerberg, som er vores nye…

Vi har rundet andelshaver nummer 5.000

Fjernvarme er populært i Odder. Og for ganske nylig rundede Odder Varmeværk en vigtig milepæl

Vand – Priser for 2024 og Årsopgørelsen 2023

Priserne for 2024 er vedtaget Odder Vandværks bestyrelse har vedtaget priserne for 2024 og er glade for at der ikke sker prisstigninger på det variab…

Kredsløb hæver prisen på varme - Odder Varmeværk må følge trop

Kredsløb, som er leverandør af varme til Odder Varmeværk, har for 3 år i streg varslet store prisstigninger for 2024.

VISION 2030

Læs mere om Odder varmeværks vision om en grøn og mere uafhængig fremtid...

Pressemeddelelse

Drikkevand af højeste kvalitet til Odders borgere   Odder Vandværk leverer dagligt 2.500 m3 rent og drikkeklart vand til borgere i Odder Kommune, som…

Vi søger en driftsleder

Leder for driftsafdeling i grønt forsyningsselskab

Fjernvarmedeklaration og grøn omstillingsplan

Odder Varmeværks fjernvarmedeklaration for 2022 er nu lagt på hjemmesiden.

Odder Varmeværk bliver grønnere

Odder Varmeværk er i gang med at udvide egenproduktionen af elektricitet via nyt solcelleanlæg.

Odder varmeværk tilbyder gratis rådgivning til kunder, der betaler motivationsbidrag

Hvis du betaler motivationsbidrag, betyder det i langt de fleste tilfælde, at fjernvarmen ikke udnyttes optimalt. Dette vil vi gerne gøre noget ved i…

Vi flyver med drone i perioden 27.02.2023-13.03.2023

Vi flyver med drone i perioden 27.02.2023-28.03.2023 Fjernvarmenettet i Odder, Gylling, Ørting, Falling, Saksild og Rørt skal nu termograferes fra luf…

Årsopgørelser fra Odder Varmeværk

Opgørelse for 2022 samt budget og styringstabel for 2023 bliver udsendt i slutningen af februar 2023.

Godt nyt om varmepriserne for 2023

Odder Varmeværk har modtaget nye 2023-priser for varmekøbet ved Kredsløb Transmission A/S.Prisstigningen er på ca. 7 % og er meget mindre end tidliger…

Nye positive oplysninger om de varslede prisstigninger

Nye positive oplysninger om de varslede prisstigninger fra Odder Varmeværk   Mandag den 5. december havde Kredsløb, der leverer varme til Odder Varmev…

Varsling om stigende varmepriser pr. 1. januar 2023

Odder Varmeværks varmeleverandør Kredsløb Transmission A/S har varslet store prisstigninger på varmekøbet i 2023. Årsagen til prisstigningen er silobr…

Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022

Vand – Priser for 2023 og Årsopgørelsen 2022   Priserne for 2023 er vedtaget og stiger IKKE Odder Vandværks bestyrelse har netop vedtaget priserne for…

Hvad betyder indefrysningsordningen for kunderne i Odder Varmeværk?

Det korte svar er: heldigvis ingenting   Folketinget har i uge 39 vedtaget et lovforslag om indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder der…

Hvor store prisstigninger har kunder ved Odder Varmeværk oplevet i løbet af 2022

Det korte svar er:  0 kr. Hos Odder Varmeværk er vi stolte af, at vi i løbet af 2022 ikke har hævet varmeprisen. Vi har, som mange andre, oplevet sti…

VARME: Udskiftning af målere og aflæsningsmoduler

Odder Varmeværk skifter i øjeblikket mange varmemålere. Vi har et godt samarbejde med klaVVS, som skifter de fleste af målerne. De kunder, der skal ha…

Miljødeklaration og brændselssammensætning

Se fjernvarmedeklaration 2021  

Odder Varmeværk forlænger tilskudsordning

Er fjernvarme noget for dig? Det er nemt og klimavenligt. Odder Varmeværk fortsætter kampagnerabatten, hvor du har mulighed for at få et tilskud på kr…

Stiger prisen på varme fra Odder Varmeværk i 2022

Stiger prisen på varme fra Odder Varmeværk i 2022? Svaret er ja. For et standardhus stiger prisen med ca. kr. 700 for hele året. Odder Varmeværk har,…

Tid til udskiftning af olie- eller pillefyr?

Odder Varmeværk iværksætter nu en kampagne, hvor der gives en stor rabat, hvis du skifter fra olie- eller pillefyr til fjernvarme.

NYHED - Årsopgørelse fra Odder Varmeværk

Opgørelse for 2021 og budget for 2022: Opgørelse for 2021 samt budget og styringstabel for 2022 bliver udsendt i slutningen af februar 2022. Er du PBS…

Vand- og varmepriserne for 2022 er vedtaget

Vand- og varmepriserne for 2022 er vedtaget Bestyrelserne for Odder Vandværk og Odder Varmeværk har vedtaget priserne for 2022, du kan finde dem her:

Almindelige bestemmelser og digital kommunikation

Odder Varmeværks almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ændres pr. 1. januar 2022 som en konsekvens af nye EU-regler. Fra 1. januar 2022 skal…

Velkendt ansigt vender hjem

Odder Forsyningsselskab har ansat ny Driftsassistent, som primært skal arbejde med drikkevands området.

Forsyningsselskabets hybridbiler har bestået førsteårsprøven

Hybridbilerne har via hestekræfter fra både el- og benzinmotorer succesfuldt indtaget garageanlægget hos Odder Forsyningsselskab.

Godnathistorie... for store og små

Se videoen og nyd Dansk Fjernvarmes forsøg på at bringe fjernvarme i børnehøjde.

Rokade i Vandværkets bestyrelse

Nils Bischoff udtræder af bestyrelsen pr. 15. marts 2021. Nils har siddet i vandværkets bestyrelse siden 2015, men flytter fra byen. Da vedtægterne kr…

Generalforsamlingen i Odder Vandværk udsat.

Generalforsamlingen i Odder Vandværk var planlagt til afholdelse den 25. marts 2021, men udskydes grundet forsamlingsforbuddet. Vandværket håber på at…

Mindre ændring i vandafgiften.

Pr. 1 februar 2021 er der sket en ændringer i afgiften på vand, hvilket udløser et nyt prisblad. Ændringen består i at afgiften stiger med 19 øre fra…

Fjernvarmen bliver endnu grønnere

Se videoen og nyd Dansk Fjernvarmes lune forsøg, på at starte en samtale om fjernvarme....

Årsopgørelse fra Odder Varmeværk

Årsopgørelsen 2020 og budget for 2021 udsendes ultimo februar 2021.

Årsopgørelse fra Odder Vandværk

Årsopgørelsen 2020 og budget 2021 udsendes ultimo december 2020.

Priserne i 2021 for vand og varme

Vandværkets og varmeværkets bestyrelse har vedtaget priserne for 2021. Her finder du et uddrag af beslutningerne.

Renovering af vandledningen på Borgergade

Vandrørene under Borgergade er blandt værkets ældste støbejernsrør, og værket har oplevet flere brud på rørene gennem årene. Derfor etableres der nu n…

Er der fremtid i en gasmotor på et decentralt kraftvarmeværk?

Et spørgsmål en gruppe studerende har kastet sig over at finde svar på.

Oprenset giftgrund sikrer rent drikkevand til Odder

Fredag den 2. oktober blev afslutning på oprensning af forurening i Boulstrup ved Odder markeret ved et lukket arrangement. Ikke mindre end 600 kilo k…

Odder kommune er blevet et vandværk fattigere

- Odder Vandværk fusionerer med Neder Randlev Vandværk.

Årsaflæsning af vandmålere

- Nu bliver alle aflæst digitalt

Nye varmepumper

Skal levere billigere og mere miljøvenlig varme.

Tillægsaftale er indgået

Mellem Odder Varmeværk og det tidligere Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk er der indgået aftale om prisdifferentiering.

Åbner for personlig betjening

Mandag den 22. juni åbner vi igen dørene for personlig betjening på Skovdalsvej 8 i Odder.

Varmeprisen stiger

Det kan virke voldsomt, når Odder Varmeværk varsler en prisstigning på 212,50 kr. pr. MWh inkl. moms for de sidste 4 måneder af 2020. Gå ikke i panik,…

Generalforsamlingen i Odder Varmeværk udsat

Generalforsamlingen i Odder Varmeværk afholdes normalt i maj måned. På grund af Covid-19 og den deraf følgende usikkerhed omkring de fremtidige retnin…

Sådan finder du din varmestyringstabel

Download vejledningen her

Vellykket idriftsættelse af pumpestation

Natte imellem onsdag og torsdag blev Odder Vandværks nye pumpestation på Frederikshaldvej sat i drift.

Vi er i mål med energibesparelserne

Odder Varmeværk har som alle andre net- og distributionsselskaber været forpligtiget til årligt at realisere en mængde energibesparelser

eForsyning - Gylling, Ørting og Falling

Information til forbruger i Gylling, Ørting og Falling vedrørende login til eForsyning.

NYT om fusionen med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Det har oprindeligt været planen, at fusionen mellem Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk skulle ske den 1. december 2019.

Kundeadministration af Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk har indgået en aftale med Odder Forsyningsselskab om fremtidig kundeadministration.

Velkommen til GØF

Velkommen til forbrugerne fra Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Kundeadministration af Boulstrup Hou Kraftvarmeværk

Boulstrup Hou Kraftvarmeværk har indgået en aftale med Odder Forsyningsselskab om fremtidig kundeadministration.

Ny pumpestation på Frederikshaldvej

Tirsdag d. 24. september 2019 blev Odder Vandværks nye pumpestation på Frederikshaldvej sat op.

Odder Forsyningsselskab I/S får ny direktør

Odder Forsyningsselskab I/S har ansat ny direktør, som tiltræder d. 1. august 2019

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Betinget fusionsaftale med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Her kan du læse den betingede fusionsaftale mellem Odder Varmeværk a.m.b.a. og Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Direktør Jim Friis, Odder Forsyningsselskab.

Det var med stor sorg, at vi fredag den 26. april 2019 modtog meddelelsen om, at direktør Jim Friis er sovet ind efter længere tids sygdom.

Nyt om vand og varme

Nyt om vand og varme Læs vores annonce om bl.a. vandkvalitet, priser, aflæsning af varmemåler og SMS-service fra Odder Avis den 30. december 2018 

Bestilling af forbrugsmåler

Som noget nyt skal bestilling af vand- og/eller varmemåler bestilles via vores hjemmeside.

Information fra Odder Varmeværk

Information fra Odder Varmeværk Årsopgørelse, budget og styringstabel er udarbejdet og ligger klar Er du PBS-kunde ligger årsopgørelse 2017, budget o…

Referater

Referater Det er nu muligt at se referater fra Odder Varmeværks bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Du finder referaterne fra Odder Varmeværks bestyrels…

Vandet kan roligt drikkes

Vandet kan roligt drikkes Odder Vandværk har fået analyseret sit drikkevand for stoffet desphenyl-chloridazon. I drikkevandsboringerne ved Ulvskovværk…

Vigtig information om vores SMS-service

Vigtig information om vores SMS-service Vigtig information om vores SMS-service i forbindelse med afbrydelse af vand- eller varmeforsyningen. Hvis uhe…