Nyheder

Årsopgørelse fra Odder Varmeværk

Årsopgørelsen 2020 og budget for 2021 udsendes ultimo februar 2021.

Årsopgørelse fra Odder Vandværk

Årsopgørelsen 2020 og budget 2021 udsendes ultimo december 2020.

Priserne i 2021 for vand og varme

Vandværkets og varmeværkets bestyrelse har vedtaget priserne for 2021. Her finder du et uddrag af beslutningerne.

Renovering af vandledningen på Borgergade

Vandrørene under Borgergade er blandt værkets ældste støbejernsrør, og værket har oplevet flere brud på rørene gennem årene. Derfor etableres der nu n…

Retningslinjer for personlig henvendelse

For at mindske udbredelsen af corona-smitte har Odder Forsyningsselskab fra den 2. november 2020 valgt at lukke for personlig henvendelse i administra…

Er der fremtid i en gasmotor på et decentralt kraftvarmeværk?

Et spørgsmål en gruppe studerende har kastet sig over at finde svar på.

Oprenset giftgrund sikrer rent drikkevand til Odder

Fredag den 2. oktober blev afslutning på oprensning af forurening i Boulstrup ved Odder markeret ved et lukket arrangement. Ikke mindre end 600 kilo k…

Odder kommune er blevet et vandværk fattigere

- Odder Vandværk fusionerer med Neder Randlev Vandværk.

Årsaflæsning af vandmålere

- Nu bliver alle aflæst digitalt

Nye varmepumper

Skal levere billigere og mere miljøvenlig varme.

Tillægsaftale er indgået

Mellem Odder Varmeværk og det tidligere Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk er der indgået aftale om prisdifferentiering.

Åbner for personlig betjening

Mandag den 22. juni åbner vi igen dørene for personlig betjening på Skovdalsvej 8 i Odder.

Varmeprisen stiger

Det kan virke voldsomt, når Odder Varmeværk varsler en prisstigning på 212,50 kr. pr. MWh inkl. moms for de sidste 4 måneder af 2020. Gå ikke i panik,…

Ny Driftsassistent

Odder Forsyningsselskab I/S har ansat ny Driftsassistent, som primært skal arbejde med drikkevands området. Valget er faldet på 34-årige Kenneth Bruun…

Generalforsamlingen i Odder Varmeværk udsat

Generalforsamlingen i Odder Varmeværk afholdes normalt i maj måned. På grund af Covid-19 og den deraf følgende usikkerhed omkring de fremtidige retnin…

Sådan finder du din varmestyringstabel

Download vejledningen her

Ny GIS og IT medarbejder

Odder Forsyningsselskab I/S har ansat ny GIS og IT medarbejder, som skal stå for databehandling og har ansvaret for driften og udvikling af forsyninge…

Vellykket idriftsættelse af pumpestation

Natte imellem onsdag og torsdag blev Odder Vandværks nye pumpestation på Frederikshaldvej sat i drift.

Vi er i mål med energibesparelserne

Odder Varmeværk har som alle andre net- og distributionsselskaber været forpligtiget til årligt at realisere en mængde energibesparelser

eForsyning - Gylling, Ørting og Falling

Information til forbruger i Gylling, Ørting og Falling vedrørende login til eForsyning.

NYT om fusionen med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Det har oprindeligt været planen, at fusionen mellem Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk skulle ske den 1. december 2019.

Kundeadministration af Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk har indgået en aftale med Odder Forsyningsselskab om fremtidig kundeadministration.

Årsaflæsning af vand

I lighed med tidligere år skal alle Odder Vandværks vandmålere aflæses i oktober måned.

Velkommen til GØF

Velkommen til forbrugerne fra Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Kundeadministration af Boulstrup Hou Kraftvarmeværk

Boulstrup Hou Kraftvarmeværk har indgået en aftale med Odder Forsyningsselskab om fremtidig kundeadministration.

Ny pumpestation på Frederikshaldvej

Tirsdag d. 24. september 2019 blev Odder Vandværks nye pumpestation på Frederikshaldvej sat op.

Odder Forsyningsselskab I/S får ny direktør

Odder Forsyningsselskab I/S har ansat ny direktør, som tiltræder d. 1. august 2019

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Betinget fusionsaftale med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Her kan du læse den betingede fusionsaftale mellem Odder Varmeværk a.m.b.a. og Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Direktør Jim Friis, Odder Forsyningsselskab.

Det var med stor sorg, at vi fredag den 26. april 2019 modtog meddelelsen om, at direktør Jim Friis er sovet ind efter længere tids sygdom.

Nyt om vand og varme

Nyt om vand og varme Læs vores annonce om bl.a. vandkvalitet, priser, aflæsning af varmemåler og SMS-service fra Odder Avis den 30. december 2018 

Bestilling af forbrugsmåler

Som noget nyt skal bestilling af vand- og/eller varmemåler bestilles via vores hjemmeside.

Information fra Odder Varmeværk

Information fra Odder Varmeværk Årsopgørelse, budget og styringstabel er udarbejdet og ligger klar Er du PBS-kunde ligger årsopgørelse 2017, budget o…

Referater

Referater Det er nu muligt at se referater fra Odder Varmeværks bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Du finder referaterne fra Odder Varmeværks bestyrels…

Vandet kan roligt drikkes

Vandet kan roligt drikkes Odder Vandværk har fået analyseret sit drikkevand for stoffet desphenyl-chloridazon. I drikkevandsboringerne ved Ulvskovværk…

Vigtig information om vores SMS-service

Vigtig information om vores SMS-service Vigtig information om vores SMS-service i forbindelse med afbrydelse af vand- eller varmeforsyningen. Hvis uhe…