Hvor store prisstigninger har kunder ved Odder Varmeværk oplevet i løbet af 2022

28. september 2022

Det korte svar er:  0 kr.

Hos Odder Varmeværk er vi stolte af, at vi i løbet af 2022 ikke har hævet varmeprisen. Vi har, som mange andre, oplevet stigende energipriser, hvilket også har gjort, at vi løbende er opmærksomme på prisudviklingen.

Hovedparten af den varme, der sendes ud til kunderne i Odder Varmeværk produceres på anlæg, der både producerer varme og elektricitet. Priserne på brændslerne er godt nok steget, men når priserne på elektricitet er høje, vil varmepriserne indtil videre kunne holdes i ro. Vi forventer derfor, at priserne for resten af 2022 fastholdes.

Med den udvikling der for tiden er på energimarkedet, både lokalt og nationalt, vil det være svært at spå om fremtiden. Vi har endnu ikke lagt et budget for næste år og kan derfor endnu ikke sige, hvad priserne for næste år vil være. Priserne for 2023 forventes vedtaget i slutningen af november måned og kan herefter findes på vores hjemmeside.