Generalforsamlingen i Odder Varmeværk udsat

1. maj 2020

Generalforsamlingen i Odder Varmeværk afholdes normalt i maj måned. På grund af Covid-19 og den deraf følgende usikkerhed omkring de fremtidige retningslinjer for forsamlinger, er der endnu ikke indkaldt til generalforsamlingen. Efter den 10. maj håber vi, at kunne fastsætte en dato og udsende indkaldelsen. Lige nu er forventningen at generalforsamlingen afholdes i juni, således at vedtægternes bestemmelse om rettidig indkaldelse overholdes.

Venlig hilsen Odder Varmeværk