Generalforsamlingen i Odder Vandværk udsat.

5. marts 2021

Generalforsamlingen i Odder Vandværk var planlagt til afholdelse den 25. marts 2021, men udskydes grundet forsamlingsforbuddet. Vandværket håber på at generalforsamlingen kan afholdes i juni måned. Den nye dato vil blive meldt ud, således at vedtægternes bestemmelse om rettidig indkaldelse overholdes.
Venlig hilsen Odder Vandværk