Priserne i 2021 for vand og varme

17. november 2020

Vandværkets og varmeværkets bestyrelse har vedtaget priserne for 2021. Herunder finder du et uddrag af beslutningerne.

Vand:

Vandforbruget afregnes med 9,37 kr. pr. m3. (Prisen er uden vandafgift)

Det fastebidrag er 1000,00 kr. for 1,5/2,5 m3 målere.

Til landbrug, erhverv m.fl. afregnes vandforbruget der overstiger 1.000 m3 med 7,50 kr. pr. m3.

 

Varme:

Varmeforbruget afregnes med 516,25 kr. pr. MWh i Odder by.

Varmeforbruget afregnes med 578,75 kr. pr. MWh i Saksild, Rørt, Gylling, Ørting og Falling

De faste bidrag er uændret. Dvs. at effektbidraget er 22,50 pr. m2 og abonnementsbidraget er 1250,00 kr. pr. måler.

 

Alle priserne er inklusiv moms.

 

For både vand og varme gælder at; tilslutningsbidragene er uændret i forhold til 2020.

 

De komplette prisblade finder du her på hjemmesiden, under henholdsvis varmeværket og vandværket.