Odder Forsyningsselskab søger en driftsmedarbejder.

5. juli 2021

DRIFTSMEDARBEJDER
Odder Forsyningsselskab I/S søger en driftsmedarbejder.

Jobbet indebærer, at du i samarbejde med de øvrige medarbejdere får det daglige ansvar for de tekniske anlæg, herunder ledninger, pumpestationer, værker og kildepladser. Ansvarsområdet vil primært være fjernvarme og sekundært vandforsyning. Du kommer til at indgå i et vagtteam på i alt 5 personer.

Du bliver ansat i Odder Forsyningsselskab I/S som varetager den daglig drift og administration af vand- og varmeforsyning i Odder by samt opland. Varmeværket leverer ca. 130.000 MWh/år til 5.000 målere, og vandværket leverer ca. 1.000.000 m3/år til ca. 6.000 målere.

Odder Forsyningsselskab I/S er drifts- og administrationsselskab for Odder Vandværk og Odder Varmeværk. Vand- og varmeværket har således fælles administration, vagt og IT- systemer.

Som driftsmedarbejder ved Odder Forsyningsselskab I/S får du en koordinerende rolle mellem rørleverandører, graveentreprenører og rørmontører samt andre samarbejdspartnere og du varetager de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver i samarbejde med dine kolleger.

 


STILLINGEN
Der er tale om en meget spændende og afvekslende stilling i et team på 6 kollegaer som hjælper hinanden i det daglige, og som alle referer til driftslederen.

Dine arbejdsområder vil bl.a. være:

 • Indkøb af materiel til renovering, reparation og nyanlæg af ledningsnet.
 • Planlægning og ledelse af udførelsen af ledningsarbejder
 • Opmåling med GPS udstyr
 • Udførelse af de løbende drift-og vedligeholdelsesopgaver
 • Holde dig ajour med vandværkets ledelsessystem vedr. kvalitetssikring (DDS)
 • Start af oliekedler og pumper fra tavle, frekvensomformere og SRO-anlæg
 • Lokalisering af rørstrækninger og komponenter samt åbne lukke/ventiler og stoppe brud.
 • Vagt hver 5. uge. Du skal indenfor 30 min. kunne møde på Skovdalsvej 8, 8300 Odder.
 • Arbejdsstedet er Skovdalsvej 8, 8300 Odder

 

KVALIFIKATIONER

 • Du har uddannelse som VVS-installatør, smed eller anden håndværksmæssig baggrund.
 • Du har gerne erfaring fra forsyningsområdet
 • Det er en fordel hvis du har kendskab til svejsning af fjernvarmerør og vandrør.
 • Du har erfaring med projektstyring.
 • Du kan arbejde selvstændigt med både vand- og varmeprojekter.
 • Det er naturligt for dig at gå forrest og handle både beslutsomt og resultatorienteret.
 • Du skal kunne bevare overblikket – også i en travl hverdag.
 • Du har erfaring med brug af IT og er indstillet på at lære nye IT-programmer
 • Du skal være en god kommunikator både i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere, kunder og internt i virksomheden, og have et positivt sind.

 

VI TILBYDER

 • Et spændende job i en moderne virksomhed med mange forskelligartede opgavetyper med vægt på forsyningssikkerhed, samarbejde og kommunikation samt at få opgaverne udført som planlagt.
 • 13 engagerede kollegaer med godt humør, samt en uformel og åben omgangstone.
 • Løn efter kvalifikationer
 • Pensions- og forsikringsordning

 

TILTRÆDELSE
1. aug. 2021 eller efter aftale.

 

ANSØGNING
Skal være os i hænde senest 23. juli 2021 og sendes til driftsleder Jan Roer Pedersen på jrp@ofsis.dk.

 

YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt driftsleder Jan Roer Pedersen, Odder Forsyningsselskab I/S på tlf. 4027 8068