Driftsmedarbejder med flair for god kundeservice søges

7. februar 2020

Driftsmedarbejder med flair for god kundeservice søges til nyoprettet stilling

Odder Forsyningsselskab I/S er drifts- og administrationsselskab for Odder Vandværk og Odder Varmeværk. Vand- og varmeværket har således fælles administration, drift, vagt, GIS og IT- systemer.

Du bliver ansat i Odder Forsyningsselskab I/S, som varetager den daglig drift og administration af vand- og varmeforsyning i Odder by og opland. Varmeværket leverer ca. 110.000 MWh/år til 4.000 målere, og vandværket leverer ca. 1 mio. m3/år til ca. 5.700 målere. Vi er 13 ansatte, der i dagligdagen arbejder tæt sammen om løsning af opgaverne. Du kommer ikke til at kede dig, da Odder Forsyningsselskab I/S er i løbende udvikling. Vores forsyningsområder udvides konstant både med stor tilgang af varme- og vandkunder, og fusion med andre forsyningsselskaber er en del af vores hverdag. Opgaverne er mange, og i dag varetager Odder Forsyningsselskab I/S administrative opgaver for flere vand- og varmeværker i oplandet.

Jobbet som driftsmedarbejder med flair for god kundeservice ved Odder Forsyningsselskab I/S indebærer, at du i tæt samarbejde med både teknikere og administrativt personale, skal løse mange alsidige opgaver. Du vil i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere få det daglige ansvar for de tekniske anlæg, herunder ledninger, pumpestationer, værker og kildepladser. Ansvarsområdet vil primært være vandforsyningsområdet og sekundært fjernvarmeområdet.

STILLINGEN
Der er tale om en spændende og afvekslende stilling i en virksomhed med 13 kollegaer, som hjælper hinanden i det daglige med reference til driftslederen. I teamet under driftslederen samarbejdes der med 5 kollegaer, der hjælper hinanden i det daglige.

Dine arbejdsområder vil bl.a. være:

 • Nedlæggelse og udskiftning af brandhaner.
 • Indkøb af materiel, som rør, brønde, fittings m.m. til renovering, reparation og nyanlæg af ledningsnet.
 • Anlæg af vandledninger i jord.
 • Planlægning og koordinering af arbejdet mellem kommunen, materialeleverandører, graveaktører og rørmontører.
 • Opmåling med GPS-udstyr
 • Udførelse af de løbende drift-og vedligeholdelsesopgaver, og dokumentation af dette i drifts- og vedligeholdelsesprogrammet
 • Holde dig ajour med vandværkets ledelsessystem vedr. kvalitetssikring (DDS)
 • Start af oliekedler og pumper fra tavle, frekvensomformere og SRO-anlæg
 • Lokalisering af rørstrækninger og komponenter samt åbne lukke/ventiler og stoppe brud.

PERSONLIGE KOMPETENCER:
Vi forventer, at:

 • Du skal kunne se muligheder og løsninger – og gerne i det brede perspektiv, så vi udnytter kompetencerne på tværs af virksomheden bedst muligt
 • Du skal være en god kommunikator både i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere, kunder og internt i virksomheden, samt have et positivt sind.

KVALIFIKATIONER

 • Den uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forstiller os noget i retning af: VVS/energi-montør, smed eller anden håndværksmæssig baggrund
 • Erfaring med arbejde indenfor forsyningsområdet vil være en fordel.
 • Det er en fordel hvis du har erfaring med anlæg af vand- og fjernvarmerør i jord.
 • Du skal kunne arbejde projektorienteret på tværs af organisationen og have erfaring med projektstyring.
 • Du skal kunne bevare overblikket – også i en travl hverdag.
 • Du skal have erfaring med brug af IT og være indstillet på at lære at benytte diverse IT-programmer, som SRO-anlæg, graveansøgninger, LER, ledningsregistrering m.v.

VI TILBYDER

 • Et spændende job i en moderne virksomhed med mange forskelligartede opgavetyper, hvor der er vægt på forsyningssikkerhed, samarbejde og kommunikation samt på at få opgaverne udført som planlagt
 • 13 engagerede kollegaer med godt humør, samt en uformel og åben omgangstone.
 • Løn efter kvalifikationer
 • Pensions- og forsikringsordning
 • På sigt mulighed for indgåelse i vagtordning

PRAKTISKE FORHOLD OG KONTAKT
Ansøgningen samt CV skal være os i hænde senest 26. februar 2020 kl. 07.00 og sendes til Direktør Jørgen Krum på jkr@ofsis.dk mærket ”Ansøgning Drift”.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende, og vi opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Ansættelse snarest muligt efter nærmere aftale, senest tiltrædelse 1. april 2020.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Jørgen Krum, Odder Forsyningsselskab I/S på tlf. 51 53 72 09.

Arbejdsstedet vil være Skovdalsvej 8 i Odder.